2019Roberto Citterio ©
Checka in med ”Berg och dalbanan”
1
Bakgrund Strukturen hos många ”arbetsplatskalendrar” idag skapar arbetsvillkor som medför att medarbetarna går från möte till möte. Ibland är det så illa att när det ena mötet slutar börjar samtidigt det andra, vilket inte ens möjliggör en förflyttningstid mellan mötena. Ställtiden är bortrationaliserad. Viktigt att fundera på vad detta innebär, både för individen och för möteskvalitén, för beslutsprocessen och för det värde det är tänkt att mötet ska skapa. Vi vet att den sinnesstämning en person tar med sig in i mötet kan smitta av sig på övriga deltagare, vilket medför att kommer man från ett konfliktfyllt möte bärandes på alla de känslor konflikten där skapade kan dessa leva vidare i nästa möte. Vi vet även att känslor påverkar vår förmåga att tänka, hantera information, planera, lösa problem och fatta beslut, vilket helt enkelt kan göra både den enskilde individen som gruppen sämre (dummare helt enkelt) med sämre output som följd om vi inte hanterar det hela medvetet och konstruktivt. I grunden handlar det om hur vår biologi, via ”sociala triggers”, styr oss i enighet med SCARF (klicka här för beskrivning), vilket påverkar vår prestationsförmåga, individens som gruppens. Ett sätt att hantera denna ”destruktiva” kalenderstruktur, vår egen biologi och öka chanserna för bättre möten är att checka in via ”Berg och dalbanan”. Berg och Dalbanan Syfte: skapa goda förutsättningar för gruppen att presentera. Mål: försätta mötesdeltagarna i ”rätt” sinnesstämning (konstruktivt känslotillstånd) för att kunna utföra sitt uppdrag. Metod: Ventilera ut ”belastande känslor” och känslomässigt kalibrera om beredskapen att ta sig an nya utmaningar (via etikettering av känslor). Material Analog eller digital arbetstavla Dator/padda eller analogt skrivmaterial Tid: 5-15 minuter Steg 1 Samla gruppen framför arbetstavlan. Förklara syftet med aktiviteten (se ovan). Förklara att detta är en metod att utforska den sinnesstämning gruppen bär på som påverkar den samlade prestationsnivån negativt samt vända denna situation till konstruktiva förutsättningar för gruppens arbete. Steg 2 Rita, på arbetstavlan, enkelt upp en ”Berg och dalbana” som metaforiskt får symbolisera arbetslivets dalar och toppar”. När saker upplevs vara i ett tillstånd av ”flow” eller bara en ansträngande ”uppförsbacke”. Se ett illustrativt exempel nedan. Steg 3 Instruera att var och en ska rita in sig i “Berg och dalbanan” utifrån aktuell sinnesstämning och kort ge en beskrivning av ”läget”. Om någon önskar ”passa” är det ok, men viktigt att du som ledare fångar upp dem efter mötet om du bedömer det relevant. Steg 4 Som mötesledare leder du mötet och ger var och en relevant med tid. Tänk på att alla ska uttrycka sig enkelt, koncist och preciserat. Steg 5 När alla checkat in betrakta ”Berg och dalbanan” med var och ens positioner på och reflektera gemensamt över vad detta kan innebära för gruppens aktuella prestationsförmåga. Här gäller det att som ledare att vara ”modig”. Om ni bedömer gruppens aktuella prestationsförmåga som låg avsluta mötet och bordlägg alla frågorna till nästa gång ni träffas. På så sätt tillser ni att gruppens förutsättningar att presentera på topp är stor med högt värdeskapande för alla intressenter som följd.
Checka in med ”Berg och dalbanan”