Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en utvecklingsavdelning inom Malmö stad. En avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2020!

Måndagen den 23 mars

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I ETT SAMHÄLLE MED HÖG

FÖRÄNDRINGSTAKT

Samhället förändras snabbt idag, vilket gör att våra företag och institutioner

ständigt måste förbättra sitt arbete för att hänga med i utvecklingen. En drivkraft

i detta arbete är det organisatoriska lärandet.

Frågan är bara hur man bygger en lärande organisation som hänger med i samhällsutvecklingen? En möjlig lösning skulle kunna vara att organisera sitt arbete i processer/projektarbeten där ett samspel mellan de klassiska ”stuprörsavdelningarna” (Hr, Ekonomi och verksamhet/produktion) sker i syfte att tillse och tillvarata olika kompetenser så att ett gemensamt lärande inträffar och en bättre helhetsbild skapas över vad som påverkar organisationens output i form av värde åt intressenterna. Hur kan detta göras?

Tisdagen den 21/4

DIN CHEF PÅVERKAR DEN PRESTATIONSNIVÅ SOM DU LEVERERAR

PÅ JOBB!

…därför är det viktigt att du väljer ”rätt” chef att arbeta för.

Välj mellan: “Expertledaren”, “Presterarledaren” eller “Katalysatorledaren”. Här kommer lite inspiration inför ditt val av chef… Ledarskap kan utövas på många sätt. Det har du säker upplevt själv på de arbetsplatser du varit på. Det kan vara en fröjd att jobba med sin chef men även en ”mardröm”. En chef kan få en att prestera på topp, en annan att man underpresterar. Vad är det som gör att det kan vara så olika?
***

Certifierad LedarStegs coach

NYCKELN till att lära  Citterio Roberto C  Reflektion